KLOSTERLIV

Se de ulike klosterordnene i sidemenyen.

Denne serien fra St. Olav forlag presenterer de største klosterordnene: cictercienserne, fransiskanerne, dominkanerne,  karmelittene og benediktinerne - og deres spiriualitet. For mer om de enkelte ordnene, se undergrupper.