Encyklikaer

"Encyklika" er det gamle latinske ord for en paves rundskriv. I disse tekster utøver paven som kirkeleder sitt "ordinære" læreembete: Han går inn i en tidsbestemt situasjon, i dens særlige problemer og behov for samtidens mennesker, og måler dem på den kristne åpenbaring og tradisjon når det gjelder troen og moralen - avklarer, råder og veileder.

En encyklika er dermed alltid et møte mellom det tidløse i Kristi sannhet til menneskene - og det aktuelle, ja personlige. Det første er i sitt vesen uforanderlig. Det andre veksler med historiens gang, og de skiftende paver uttaler seg ikke her "ufeilbarlig", men etter sitt og sine rådgiveres beste skjønn, om den tid som det er gitt dem selv og alle de troende å leve og tolke i lyset fra evangeliet.