TIDEBØNN

Tidebønnen er ut fra den gamle kristne tradisjon innrettet slik at både dagen og natten i sin helhet helliges gjennom Guds pris. 

Tidebønnen er Kirkens offentlige bønn og som sådan fromhetens kilde og næring for den personlige bønn. Derfor ber man innstendig både prestene og de andre som tar del i den, at de ved fremføringen samstemmer sinn og røst. Og for bedre å kunne gjøre det, skal de skaffe seg et bedre kjennskap til liturgien og Bibelen, i særdeleshet til salmene.

Fra Sacrosanctum Concilium, kap. 4

Tidebønnbøker

Lesningshefter til bind IV - det allminnelige kirkeår

Bind I-III av tidebønnene har fullstendige tekster til lesningsgudstjenestene. For bind IV, for det almenne kirkeår, er lesninger og responsorier bare skrevet inn for høytider - ellers er de utelatt. Resten av lesningene og responsoriene gis ut i fem supplementsbind.

Supplementsbøkene inneholder lesninger og responsorier til søn- og ukedager samt kalenderdagene.
Første lesning: Bibeltekster; Annen lesning: Kirkefadertekster og utdrag av Konsiltekstene samt andre utvalgte tekster (fra Paul VIs Liturgia Horarum).

Supplementsbind III er ikke utgitt ennå. 

Antifonarier