Ikoner

 

Et ikon er et religiøst bilde som skal være et hjelpemiddel til bønn og ettertanke. Det er tross alt dette som er det vesentligste med et ikon, og ikke størrelse og pris.

Bildene nedenunder viser en rekke ikoner malt av ikonmaleren Danilo Ivanovic. Noen av disse ikonene er til salgs i butikken, pris på forespørsel.

 

 

Ikonene nedenfor er reproduksjoner som er trykt på papir og deretter limt på ulike typer tre- og trefiberplater.

Prisen på disse ikonene avhenger ikke bare av størrelsen, men også av antall fargeplater som er brukt og hva slags treplate som ikonreproduksjonen er montert på.

Etterarbeidet på ikonet, f. eks. pussing av kantene og hjørnene, er også avgjørende for ikonets kvalitet og pris.