Klosterprodukter

Klostrene lever etter en regel om bønn og arbeid. Derfor produserer menge klostre produkter som en del av sitt kall og virksomhet. Vi selger produkter fra tre av klostrene i Norge, Lunden kloster i Oslo, Tautra Mariakloster og Munkeby i Trøndelag.

Lunden kloster

Lunden kloster Velkommen til Lunden!

Lunden kloster ligger i Oslo. Søstrene  ved Lunden kloster tilhører dominikanerordenens kontemplative gren. Kommuniteten  har sitt utspring i et kloster i Lourdes i Frankrike og ble grunnlagt  av søstre derfra i 1951.

Tautra Mariakloster

Tautra Mariakloster Klosterkirken på Tautra.

Tautra Mariakloster tilhører Cistercienserordenen. Det ble grunnlagt i 1999 på samme øy som en i middelalderen hadde et munkekloster. Søstrene i klosteret kommer fra USA og flere andre land. Hver morgen står de tidlig opp og ber, før de går til dagens arbeid. De har en egen såpefabrikk i klosteret. Hele dagen veksler mellom bønn, stillhet, arbeid, måltider, bønn og stillhet.

Munkeby Mariakloster

Munkeby Broder Bruno viser frem en Munkebyost.

Munkeby er et gammelt klostersted fra Middelalderen. I 2008 begynte planleggingen av et nytt Cistercienserkloster på stedet. Dette er den første grunnleggelsen fra Citeaux siden middelalderen. Foreløpig er de fire brødre der, og har bygd gjestehus og produksjonsbygning, men målet er å bygge et fullverdig kloster med kirke.