Produkter fra Tautra Mariakloster

Tautra Mariakloster er et katolsk kvinnekloster på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Nonnene i klosteret tilhører cictercienser-ordenen.

Klosteret ligger nært ruinene av det middelalderske Tautra kloster.

Les mer om Tautra på deres hjemmeside.