Viktig beskjed til vĂ¥re kunder ang. krybbefigurer:

Vi har nylig fått vite at vår hovedleverandør i Tyskland, Butzon & Bercker, slutter å produsere julekrybbefigurer.

Dette gjelder umiddelbart, noe som går ut over oss og dere kunder, og gjelder følgende serier:

Berkalittfigurer: 46202; 46206; 46236; 46244; 46271; 46294

Håndskårne figurer:  36392; 36396; 36398

Vi gjør også oppmerksom på at de franske, grønne krybbefigurene i keramikk produseres for siste gang til julen 2018.

Vi beklager det inntrufne, og arbeider med å finne nye leverandører av julekrybbefigurer.

 

Krybbefigurer

Skikken med julekrybbe går tilbake til den hellige Frans av Assisi. I virkeligheten var fortellingen om Jesu fødsel blitt framstilt også før, i de såkalte "sacre rappresentazioni"; religiøse skuespill av folkelig art. Tidligere ble de ofte oppført uten hensyn til kirkeåret, mens Frans satte det i scene på selveste julenatten til minne om Jesu fødsel.

I en biografi om Frans finner vi historien om hvordan den første julekrybben ble til. Frans var i Greccio, en liten by i Mellom-Italia. Julenatten fikk han en av sine følgesvenner, Giovanni Vellita, til å skaffe til veie en fòrkrybbe full av høy, en okse og et esel, og han plasserte alt i en grotte. Så lot han kirkeklokkene ringe over byen, og alle strømmet til grotten der det ble holdt messe, og Frans forlklarte evangeliet, Tradisjonen sier at mens han gjorde det, syntes en av dem som sto og hørte på at det lå et barn i Frans`armer. Etter dette ble Jesu fødsel framstilt med statuer eller figurer.

St Olav bokhandel har solgt julekrybber i mange år, og stadig flere skaffer seg julekrybbefigurer.

For at utgiftene ikke skal bli så store kan man for eksempel kjøpe en og en figur eller  starte med den hellige familie og supplere etter hvert .

 

Her vil du finne lister over krybbefigurene vi har i bokhandelen. 

Det anbefales å skrive ut listen over dine krybbefigurer og merke de du allerede har, ta med listen når du evt er i bokhandelen for å kjøpe årets figur. Slik at du er sikker på å få riktig størrelse og type.

Disse varene vil ikke være tilgjengelige for direktesalg i nettbokhandelen. Har du ikke mulighet til å besøke oss, kan figurene bestilles på mail eller telefon. Ved bestilling må du oppgi serienummer, navn, evt. figurens nummer og evt. størrelsen.

KLIKK PÅ LINKENE UNDER FOR Å FÅ OPP LISTENE. NOEN LISTER MANGLER, KOMMER SNART!

 

Naturalistiske tyske krybbefigurer, små

Naturalistiske tyske krybbefigurer, store

Stiliserte tyske krybbefigurer, små

Stiliserte tyske krybbefigurer, store

Barokke tyske krybbefigurer

Sør-franske krybbefigurer i keramikk, beige

Sør-Franske keramikkfigurer, grønne

 

Slik leser du listene:

Overskriften forteller serienummeret og hvor figurene kommer fra.

De tyske figurene har hvert sitt nummer og navn. F.eks. 02 Maria. 

De norske figurene har kun eget navn.

De sør-franske figurene har eget navn og kommer i tre størrelser.