Til hovedmeny Til innhold
The Way
Paulus Y Pham

The Way

Varenummer: 14030

Kr 349,- Kr 349,-
Kjøp

Ikke på lager

Boken er forfattet av p. Paulus Y Pham, sogneprest i St. Laurentius menighet i Drammen, og presenteres slik: "... it is the lasting beauty of Gospel, i.e. the catholic and evangelical loveliness of Christendom - promoted and restored by Vatican II - that has inspired and formed this book. The Church including - not excluding, welcoming - not excommunicating, consoling - not condemning, healing - not outlawing, blessing - not banning, reveals herself as Mother who 'prefers to make use of the medicine of mercy rather than of severity'. This is Ecclesia mater - Mother Church that Vatican II would present to Christians and to the whole world in our modern (postmodern) times...". Heftet, 372 sider.

 En omtale av boken, skrevet av lektor Egil Olaussen:

"Sognepresten i St. Laurentius menighet i Drammen har nylig kommet med en ny bok med ovenstående tittel. Boken er utgitt i Roma av Casa Editrice Miscellanea Francescana.

Boken er særlig aktuell i forbindelse med den lutherske kirkes feiring av 500-års jubileet for reformasjonen i Tyskland i 1517. Paulus Ys bok viser imidlertid at det også fra katolsk side er grunn til å ha oppmerksomhet rettet mot reformasjonen.

Som tittelen på boken viser, trekkes det linjer fra reformasjonen frem mot Det andre Vatikankonsil som ble avsluttet i 1965. Det er et tydelig perspektiv i boken å vise at reformbevegelsene tidlig på 1500-tallet gikk forskjellige veier, og at selv om vi vanligvis tenker på reformasjonen som et luthersk anliggende, var det også internt i den romersk-katolske kirken en sterk erkjennelse av at kirken trengte en reformasjon.

Boken viser da også at Trient-konsilet i møte med alt forfallet i kirken, fra øverst til nederst, i likhet med humanistenes program om å gå til kildene, Ad Fontes, også søkte tilbake til kirkens kilder, det apostoliske vitnesbyrd nedfelt i Skriften. Det blir lett å se at denne katolske reformbevegelsen i mange ting falt sammen med den lutherske reformbevegelsen.

Paulus Y tegner en meget interessant analyse av hvorfor Trient-konsilet ikke først og fremst skal forstås som et motskrift til den lutherske og reformerte bevegelsen, men heller som den romersk-katolske kirkens oppgjør med avvikene både moralsk og teologisk i egne rekker.

Paulus Ys økumeniske engasjement i boken kommer til uttrykk i behandlingen av det ofte så kontroversielle katolske utsagnet: Utenfor kirken, ingen frelse. Hvordan forsto Trientkonsilet dette utsagnet, hvordan forsto troende utenfor Den romersk-katolske kirke utsagnet, og hvordan ble utsagnet forstått av det Andre Vatikankonsil?

Forfatteren av The Way har maktet å gjøre et omfattende tema godt tilgjengelig, og ordinære lesere som behersker engelsk, vil uten tvil ha glede av å lese boken.

Boken anbefales."