Til hovedmeny Til innhold
Mystikk og profetisk handling
Richard Woods OP

Mystikk og profetisk handling

Varenummer: NB20095
Kr 210,- Kr 210,-
Kjøp

Den dominikanske tradisjon. Etter at Prekebrødrenes orden var blitt grunnlagt i 1216, har dominikanske brødre og søstre bidratt til kristen spiritualitet direkte gjennom å undervise, skrive, være kunstnere og ikke minst gjennom å preke. Dominikansk spiritualitet fikk sin første oppblomstring i det 13. århundre og nådde et høydepunkt i det 14. århundre, særlig i Vest-Europa. Thomas Aquinas, Mester Eckhart, Katarina av Siena, Fra Angelico, Martin Porres, Rosa av Lima og andre helgener og åndelige ledere fortsetter å inspirere og øve innflytelse på kvinner og menn rundt om i dagens verden. Indirekte bidro dominikanerne til kristen spiritualitet gjennom dem de ledet, inspirerte og underviste. Til dem hører Ignatius av Loyola, Teresa av Avila, Filip Neri og mange andre helgener og åndelige ledere. Dominikanerordenens spiritualitet er rik og mangfoldig. I denne boken blir særlig tre fremragende representanter trukket frem: Thomas Aquinas, Mester Eckhart og Katarina av Siena. Innbundet, 160 sider.