Til hovedmeny Til innhold
Soning - aktuelt i dag?
Karl Joseph Wallner

Soning - aktuelt i dag?

Varenummer: NB20191
Kr 230,- Kr 230,-
Kjøp

I Kirkens eukaristiske bønner blir tanken om Jesu soningsdød tydelig bragt til uttrykk. I den tredje eukaristiske bønn heter det for eksempel: "Se i nåde til din Kirkes offergave. Den er for deg det samme Offerlam som etter din vilje ble til vår soning." Spørsmål som søkes besvart er: Hva er soning? Hva skal man som kristen mene om soning i dag? Er tanken på soning, den stedfortredende soning, dekket i Bibelen? Hva er begrunnelsen for den, hva gir den mening? Hva er det som skiller den kristne soningstanken fra ikke-kristne soningsritualer og soningsforestillinger? Hva betyr det når en mor oppofrer sin sykdom for at hennes sønn skal bli omvendt? Hva mener en døende når han bærer sin sykdom som soning for Kirken? Hvilken mening har det å heroisk bære en sykdom "for andre"? "Det er et vågestykke å skrive en bok om soning," hevder forfatteren. "For sannsynligvis er soning i vår tid det trosbegrep som en normal kirkegjenger har vanskeligst for å få tak på. Ordene "offer" og "soning" alene gir de fleste foruroligende assosiasjoner om blod og smerte. I beste fall kommer man fra det med en plagsom følelse av usikkerhet." Heftet, 136 sider.