Til hovedmeny Til innhold
Katolske prekener
Per Bjørn Halvorsen OP

Katolske prekener

Varenummer: NB20210
Kr 150,- Kr 150,-
Kjøp

Det som kjennetegner katolske prekener helt fra kirkefedrene og til vår egen tid, er at de så tydelig bærer preg av å bli holdt i en liturgisk sammenheng. De hører hjemme i gudstjenesten, i de troendes forsamling. Derfor er de sjelden "misjonerende". Tilhørerne er like troende som presten, og prestens oppgave er derfor ikke så meget å få dem til å tro, som å hjelpe dem til en klarere erkjennelse av hva den tro han selv og menigheten har felles egentlig innebærer. Målet for forkynnelsen er en fordypelse i troens sannheter, slik de kommer til uttrykk i de hellige tekster og i den gudstjeneste som feires Katolske prekener er en prekensamling av sjelden dybde og klarhet - skrevet av den norske dominikanerpater, patristiker, kirkehistoriker og forfatter Per Bjørn Halvorsen (1939-2007). Heftet, 158 sider.