Til hovedmeny Til innhold
Om arbeidets verdighet
Pave Johannes Paul II

Om arbeidets verdighet

Varenummer: NB20221
Kr 100,- Kr 100,-
Kjøp

Den 15. mai 1891 sendte pave Leo XIII ut encyklikaen Rerum Novarum. Det var et epokegjørende arbeid; her grep Kirkens øverste leder inn i debatten om de sosiale problemer det moderne samfunn førte med seg og ga klar beskjed om hvor Kirken sto i dette spørsmål. I anledning 90-årsjubileet for encyklikaen, sendte Johannes Paul II i 1981 encyklikaen Laborem exercens - Om arbeidets verdighet. Paven skriver i innledningen: «Den 15. mai i år var det nitti år siden Leo XIII offentliggjorde det epokegjørende rundskrivet som begynner med ordene Rerum novarum. For det "sosiale spørsmål" var han den store pave. I anledning dette minnet, vil jeg gjerne vie dette foreliggende dokument det menneskelige arbeid; ja, egentlig vil jeg vie det selve mennesket, mennesket slik det befinner seg innenfor rammen av den verdensomspennende virkelighet som arbeidets verden viser oss. I det rundskrivet jeg offentliggjorde like etter jeg hadde tiltrådt tjenesten på Peters romerske Stol, Redemptor hominis, sa jeg at mennesket "er den hovedvei som Kirken må ta når den skal utføre sin misjon" (4), og dét på grunn av den uutgrunnelige hemmelighet som forløsningen i Kristus er; men da er det også nødvendig gang på gang å vende tilbake til denne vei og følge den på ny og på ny etter de syn den viser oss om hele rikdommen og samtidig hele møyen ved menneskets liv på jorden.» Heftet, 70 sider.