Til hovedmeny Til innhold
Filokalia
F. Johannes Johannessen (red.)

Filokalia

Varenummer: NB20222
Kr 160,- Kr 160,-
Kjøp

DE GAMLE FEDRENES LÆRE OM HJERTETS UAVLATELIGE BØNN. FILOKALIA utkom først i 1783 på gresk. På 1800-tallet ble den utgitt i Russland og er, ved siden av Bibelen, den mest leste bok i religiøs, russisk kultur. Den har fått stor betydning for manges åndelige utvikling, ikke bare i Den ortodokse kirke, men også her i Vesten. Det lille tekstutvalget som her foreligger på norsk, utgjør en liten del av FILOKALIA, som rommer flere bind. Det er allikevel å håpe at dette utdraget vil kunne stimulere til ny forståelse for det åndelige liv og til oppvurdering av bønnen blant kristne. "Guds rike er innen i dere," sier Kristus. Frelsen ligger derfor ikke bare i ytre handlinger, men ved å fylles med Helligåndens kraft. Det er paradiset. "De rene av hjertet skal skue Gud," sier Kristus. Gode gjerninger og oppfyllelse av budene kan skje på tre vis: av frykt for straff, det er trellens vis; av begjær etter belønning, det er kremmerens vis; av kjærlighet til det gode, det er Guds barns vis" (fra Filokalia). Innbundet, 189 sider.