Til hovedmeny Til innhold
Tro og fornuft
Pave Johannes Paul II

Tro og fornuft

Varenummer: NB20229
Kr 248,- Kr 248,-
Kjøp

Fides et ratio - Tro og fornuft. I dette rundskrivet fra 1998 gikk pave Johannes Paul II inn for et nytt samarbeid mellom teologi, filosofi og naturvitenskap. Dette samarbeidet skal være en hjelp til å overvinne den mangel på mening som mange mennesker opplever. Rundskrivet gir også pålitelige etiske retningslinjer for å hanskes med den voksende trusselen mot mennesker og miljø vi i dag står overfor. Samtidig legger Den hellige far frem kriterier som de kristne, og teologene i særdeleshet, skal benytte i sin dialog med filosofien. Paven skriver: "Selv om troen, som er en Guds gave, ikke bygger på fornuften, kan den ganske avgjort ikke klare seg uten denne. Samtidig viser det seg at fornuften må søke støtte fra troen hvis den skal oppdage horisonter som ligger utenfor dens egen rekkevidde. Selv om menneskenes språk er preget av historien og begrenset på andre måter, kan menneskene uttrykke sannheter som overgår språket som fenomen. Sannheten kan aldri være begrenset til én tid og én kultur; den blir erkjent i historien, men den når ut over historien." Heftet, 154 sider.

Bla i boken her.