Til hovedmeny Til innhold
Gud er kjærlighet
Pave Benedict XVI

Gud er kjærlighet

Varenummer: NB20242
Kr 98,- Kr 98,-
Kjøp

Deus caritas est - Gud er kjærlighet. Pave Benedikt XVI publiserte den 25. januar 2006 sin første encyklika: Deus caritas est - Gud er kjærlighet. Her løfter han frem det mest fundamentale kall for alle kristne: At vi skal elske. Det er den grunnleggende forståelse av begrepet kjærlighet som er temaet for encyklikaen. "I en verden hvor Guds navn til tider forbindes med hevn, eller kanskje til og med en plikt til hat og vold, er dette budskapet både høyaktuelt og av helt praktisk betydning. Av denne grunn ønsker jeg i min første encyklika å snakke om den kjærlighet som Gud har gitt oss, og som vi skal dele med andre," forteller Den hellige far selv innledningsvis. Videre viser han til at "kjærlighet" i dag har blitt det mest "brukte og misbrukte ord, et ord som vi knytter svært ulike betydninger til". Encyklikaen har to hoveddeler: Første del tar for seg begrepet kjærlighet og knytter dette til den menneskelig kjærlighet. Andre del omhandler den mer konkrete utøvelse av nestekjærlighet, særlig i kirkelig sammenheng. Heftet, 98 sider.

Bla i boken her.