Til hovedmeny Til innhold
Benedikt XVI: Troens og tankens forsvarer
Ståle Johannes Kristiansen & Olav Hovdelien (red.)

Benedikt XVI: Troens og tankens forsvarer

Varenummer: NB20917
Kr 278,- Kr 278,-
Kjøp

Perspektiver på Joseph Ratzingers teologi. Da Joseph Kardinal Ratzinger ble valgt til Den katolske kirkes overhode i 2005, hadde han vært pave Johannes Paul IIs nære medarbeider gjennom mange år. Ratzinger var sentral i det forrige århundrets fornyelse av katolsk tenkning, ikke minst som peritus - teologisk spesialist - ved Det annet Vatikankonsil. Mange har blitt skuffet over den progressive Ratzinger etter at han kom i kirkelig posisjon. Hans hensikt har vært å ajourføre troen for verden nettopp ved å fremstille hele dens fylde, gjennom en kreativ anknytning til kirkefedrenes og middelalderteologenes kristosentriske skrifttolkning og liturgiske teologi - stadig sammenholdt med en åpenhet for nyere filosofi. Dette knytter seg til hans blikk for den naturlige og gudgitte sammenhengen mellom tro og fornuft. På en klar og lettfattelig måte formidler boken sentrale perspektiver på pavens omfattende teologiske verk. De ulike bidragene er skrevet av fagpersoner som har arbeidet inngående med tematikken. Innbundet, 176 sider.