Til hovedmeny Til innhold
Pilegrim - lengsel, vandring, tenkning - før og nå
Roger Jensen

Pilegrim - lengsel, vandring, tenkning - før og nå

Varenummer: nb30209
Kr 285,- Kr 285,-
Kjøp

Boken tar for seg pilegrimsfenomenet slik det har utfoldet seg i vesteuropeisk historie frem til vår tid. Med utgangspunkt i egne pilegrimserfaringer kombinerer forfatteren samfunnsvitenskapelige, teologiske og historiske perspektiver. Mindre kjent historisk materiale og nye forskningsfunn presenteres. Med dette opparbeides det et bredt grunnlag for å forstå pilegrimsfenomenet i fortid og samtid, og det legges nye premisser for å tenke om pilegrim på tvers av konfesjonelle grenser. I bokens første del, Pilegrim i dag, deler forfatteren egne opplevelser og erfaringer fra pilegrimsleder og pilegrimsmål i Norge og Europa, og et bredt tilfang aktuell empirisk forskning om pilegrim presenteres og drøftes. Bokens andre del, Pilegrim i historien, gir et innblikk i pilegrimspraksis og -tenkning helt fra antikken, gjennom middelalderen og frem til reformasjonen, hvor årsakene til pilegrimspraksisens opphør i de protestantiske områdene drøftes. Pilegrimenes ulike beveggrunner for å vandre analyseres og kirkelig tale om Gud og hellighet knyttet til pilegrim diskuteres. I siste del, Pilegrim og gudstro, drøfter forfatteren hvilke utfordringer dagens pilegrimsfenomen reiser til kirkenes tale om Gud. Roger Jensen er prest og daglig leder av Pilegrimssenter Oslo siden opprettelsen av senteret i 2010. Han er utdannet dr.theol. fra Universitetet i Oslo og er med i ulike nasjonale og internasjonale forskningsfellesskap. I sine bøker og artikler har han et særlig fokus på å samtenke teologi og levd liv, både i et historisk og et samtidsaktuelt perspektiv, en interesse han viderefører i denne boken. Heftet, 286 sider.