Til hovedmeny Til innhold
Kirkefedrene
Pave Benedikt XVI

Kirkefedrene

Varenummer: nb31316
Kr 198,- Kr 198,-
Kjøp

Klemens av Roma, Ignatius av Antiokia, Origenes av Alexandria, Johannes Krysostomos, Basilius, Gregor av Nazianz med flere … Disse berømte kirkefedre representerer Kirkens første og andre generasjon etter apostlene. De var teologer og filosofer, retorikere og pastorer, ledere og problemløsere, martyrer og helter. Gjennom sitt kompromissløse forsvar for den nyfødte kristne tro har kirkefedrene etterlatt kristne i dag et rikt åndelig testamente. I denne katekeserekken, holdt under onsdagsaudiensene fra 7. mars 2007 til 27. februar 2008, presenterer pave Benedikt XVI en og en av de første kirkefedrene, fra Klemens av Roma til Augustin. Gjennom sin enestående formidlingsevne, som har sin styrke i den sjeldne kombinasjonen av akademisk tyngde og enkel og utfordrende forkynnelse, gir han oss ikke primært et historisk tilbakeblikk. Han beskriver kirkefedrenes vitale bidrag til utviklingen av den kristne lære og løfter deres liv frem som sterke vitnesbyrd om levd tro. For likesom Gud for å gi seg til kjenne til menneskene selv ble menneske, er også trosformidlingen i senere generasjoner avhengig av villige enkeltmennesker som i seg selv og i sine ord så å si inkarnerer troen for sine samtidige. Heftet, 249 sider.

Bla i boken her.