Til hovedmeny Til innhold
Hjärtpunkten

Hjärtpunkten

Varenummer: sb20153
Kr 220,- Kr 220,-
Kjøp

 Melanchthons hus i Wittenberg kan en sentida besökare läsa följande rader på en skylt: »Utan kunskap om historien är människolivet egentligen inget annat än en förblivande barndom, man kan till och med säga en ständig dunkelhet och blindhet«. 
Det som utspelade sig i Wittenberg för snart 500 år sedan är verkligen historia. Angår den oss? Naturligtvis är refor- mationens historia viktig för oss att känna till, eftersom den fick så stora efterverkningar inte minst för vårt land och vår kyrka. Men det är inte enda anledningen till att fördjupa sig i denna del av vårt trosarv. Arvet är rikt och kan rymma outnyttjade möjligheter för kyrkan idag, sådant som kan vara oss till hjälp i uppgiften att tolka evangeliets budskap för vår tid. 
Denna bok är ett försök att lyfta fram det mest centrala i den evangeliska rörelsen, det som är dess hjärtpunkt. Här återges hur denna rörelse inspirerades av Luther, hur den kom till uttryck i församlingarna och hur den fick nedslag i den bekännelse som lästes upp vid riksdagen i Augsburg år 1530. Författaren Carl Axel Aurelius är biskop i Göteborgs stift och docent i dogmatik