Til hovedmeny Til innhold
Katolsk bibelstudium

Katolsk bibelstudium

Varenummer: 13304
Kr 50,- Kr 50,-
Kjøp

Dr.Scott Hahn og Mark Shea:

Studiehefte for grupper over Paulus brev til efeserne, oversatt til norsk av Marianne Aga.

Utgitt av Catholic Scripture Studies International.
Oversatt til norsk ved Marianne Aga.

Efeserbrevets tema er Kristi mysterium. Det fokuserer på Kristus, Inkarnasjonen, og virkningene av Inkarnasjonen. Det betyr at "Kristi mysterium", slik Paulus fremstiller det i dette brevet, ikke bare henviser til mysteriet rundt personen Kristus, men i enda høyere grad til Kristi mystiske legeme, som er Kirken.

I dette studiet vil vi se på hvilket forhold Kirken har til Kristus, hvordan Kirken forholder seg til hele universet som Faderen har frelst gjennom Sønnen, og hvordan Kirken forholder seg til den strålende plan Gud har lagt, og som vil bli fullbyrdet ved tidenes ende. I Efeserbrevet mediterer Paulus over Kristi mysterium slik det blir levd i Kristi legeme, og vi blir ledet ut på de største dyp, ikke bare i kristologien (studiet av Kristus selv), men også i kosmologien (studiet av skapelsen), og i eskatologien (studiet av de siste ting). For dette er Paulus' perspektiv når han nærmer seg Kristi mysterium i Efeserbrevet. Hans mål er å åpne vanlige troende menneskers sinn til å betrakte den ekstraordinære og skjønne virkelighet som Kristus har grunnlagt, og dermed vise hvilke praktiske forskjeller disse strålende sannheter kan gjøre i våre hjem, i vennskap med andre, i jobben vår, og i alt vi foretar oss. Han ønsker å lede oss til å bli klar over at alt vi gjør er ladet med guddommelig kraft fordi vi nå er lemmer i Kristi levende legeme. (Utdrag fra innledningen)

Det katolske Bibelstudiet "Paulus' brev til efeserne" er først og fremst myntet på studiegrupper med voksne. Studiegruppen dannes på menighetsbasis, og bør ha minimum 2-3 deltakere i tillegg til en studieleder for å fungere optimalt. Men gruppen bør heller ikke være større enn at alle får mulighet til å delta i samtaler. Det er ikke lagt opp til at studielederen nødvendigvis må ha noen spesiell teologisk utdannelse, men det er naturligvis en fordel å ha deltatt på studiet, eller gått gjennom studieheftet, tidligere.

Studiet har 7 leksjoner som er enkelt og oversiktlig bygget opp. Efeserbrevet gjennomgås kronologisk kapittel for kapittel. Hver leksjon starter med en kort tematisk innledning om den seksjonen av brevet som vil gjennomgås. Deretter presenteres selve brevteksten, før Studiespørsmål  og  Spørsmål til refleksjon. Videre følger avsnittet Anledning til å lære mer, som utdyper tematikken og går mer i dybden. Vi finner også aktuelle henvisninger til Katekismen, som deltakerne selv kan slå opp og lese. Leksjonene avsluttes oppbyggelig med utdrag fra forskjellige prekener Johannes Paul II holdt i løpet av sitt pontifikat, før det gis en konsis punktvis oppsummering av det sentrale i kapitlet. Alle deltakerne og lederen bør ha et studiehefte hver.

Det gis ingen klare føringer eller instruksjoner for hvordan leksjonene skal gjennomgås når gruppen møtes. Dette blir derfor opp til lederen å avgjøre. For eksempel kan deltakerne veksle på å lese høyt leksjonens innledning og brevteksten, før det jobbes med Studiespørsmål  og  Spørsmål til refleksjon  som en gruppediskusjon i plenum styrt av studielederen. Lederen vurderer også selv om avsnittet Anledning til å lære mer skal gjennomgås i plenum ved høytlesning når gruppen møtes, eller om alle kan lese dette hjemme på egenhånd.

Studiegruppen kan for eksempel møtes hver uke, annenhver uke eller en gang i måneden. Det bør kun gjennomgås en leksjon hver gang og heftets kronologi bør følges.

Heftet, 64 sider.