Til hovedmeny Til innhold
Olsok i Nidaros Domkirke

Olsok i Nidaros Domkirke

Varenummer: NB20571
Kr 325,- Kr 325,-
Kjøp

Denne boken handler om feiringen av Olsok i Nidaros domkirke. Hovedvekten er lagt på å foreta en historisk gjennomgang av Olsokfeiringen de 100 siste år. De siste 10 år er gitt forholdsmessig mer plass enn de foregående 90. For å gi en bakgrunn til de siste 100 års historie, gis et riss av Olsokfeiring og Olavstradisjoner i middelalderen og i tiden før Trondhjem bys 900- årsjubileum i 1897. Hovedvekten er lagt på de store Olsokfeiringene i moderne tid - 1897, 1924, 1930, 1953, 1980, 1997 og 2003. I de mellomliggende år er det særlig trukket frem når endringer er skjedd eller for å få frem spesielle særtrekk i utviklingen. Det er en meget spennende vekselvirkning mellom Domkirkens restaureringshistorie og Olsokfeiringen. Begge har samme historiske fundament og har gjensidig påvirket hverandre. Det er derfor lagt vekt på å se Olsokfeiringen i sammenheng med og i forhold til Domkirkens restaureringshistorie og Domkirkens inventar og utstyr. Boken inneholder en historisk gjennomgang av Olsokfeiringen i Domkirken. Det etterlater ett tema som trenger videre bearbeidelse: en innholdsmessig og teologisk drøftelse av Olavstradisjonen.

 

Antall sider: 356

Heftet