Karmels regel

  • Artnr: 13833
  • På lager: 46
  • Vekt, kg: 0,15

Beskrivelse av artikkelen

I forordet skriver kardinal Anders Arborelius OCD: "Hva er så Karmelittordenens store oppdrag i Kirken? Hva er det denne ordenen kan gjøre for at Kirkens oppdrag skal bli tydelig? Regelen uttrykker ganske enkelt det som er Karmels eksistensberettigelse i Kirken: kallet til den stadige, uopphørlige bønnen. Naturligvis er ikke dette noe som bare berører karmelittene. Det ligger i selve Evangeliets kjerne, at den som har møtt Herren og er tatt i besittelse av ham er innbudt til en stadig, fortrøstningsfull kjærlighetsrelasjon, altså til bønn."

S. 78, heftet.