Katolsk tro og kristenliv

Arne Fjeld OP

  • Artnr: NB20186
  • På lager: 0
  • Vekt, kg: 0,2

Beskrivelse av artikkelen

Den katolske kirke har alltid den samme oppgave: å forkynne Kristi evangelium. Katolske kristne er imidlertid barn av sin tid, og Kirkens språk og former forandrer seg. Denne boken viser hvordan katolikker snakker om sin Kirke og sitt trosliv i tiårene etter Det annet Vatikankonsil.

INNHOLD:

I Åpenbaringen i frelseshistorien

II Sakramentene

III Kirken som organisasjon

IV Katolsk kristenliv

V Bønnen

VI Klosterliv og legmannsfraterniteter

VII Døden og det evige liv

Hallvard Rieber-Mohn: Katolisismen i Norge - en oversikt

176 s. heftet