Norvegia Catholica

Karl Kjelstrup

  • Artnr: nb31200
  • På lager: 67
  • Vekt, kg: 0,94

Beskrivelse av artikkelen

Til 100-årshubileet for opprettelse av St. Olavs menighet i Oslo i 1943 skrev monsignore Karl Kjelstrup (1874-1946) en bok med tittelen Norvegia Catholica - et samvittighetsfullt og meget detaljert historisk arbeide. Kjelstrups fremstilling er båret av en tidstypisk triumfalisme. Han var overbevist om at Den katolske kirke skulle vinne det norske folk tilbake.

Karl Kjelstrup var en utadvent og elskelig prest. Han ble meget opulær i de menighetene han hadde anvaret for, og han var i flere perioder redaktør for tidsskriftet St. Olav. Blant de mange konvertitter han underviste, var Sigrid Undset og Lars Eskeland.

423 s. innb.

Se også