ST. OLAV FORLAG ble grunnlagt i 1889 som en fortsettelse av allerede eksisterende katolsk publiseringsvirksomhet. Den første katekisme kom så tidlig som i 1846, tre år etter at Den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen, og i 1851 kom den første messeboken. Forlaget utgir katolske bøker om tro, spiritualitet, teologi og liturgi.

St. Olav forlag eies og drives av Oslo katolske bispedømme, og bøkene distribueres i dag gjennom Sentraldistribusjon.

Medlem av Den norske Forleggerforening og Norsk Forleggersamband.

Gå til St. Olav forlag