Laudato si' - Lovet være du

"I første omgang vil jeg gi et kort overblikk over visse aspekter ved den økologiske krisen med det formål å dra nytte av de beste resultatene fra vitenskapelig forskning i dag, la oss bli dypt berørt av dem og legge et konkret fundament for den etiske og åndelige veien videre. Fra dette perspektivet vil jeg henvise til jødisk-kristen tradisjon for dermed å sette vårt engasjement for miljøet inn i en større sammenheng. Så vil jeg forsøke å finne røttene til dagens situasjon slik at vi ikke bare betrakter symptomene, men også de dypereliggende årsakene. På denne måten kan vi foreslå en økologi som i sine ulike dimensjoner både respekterer vår unike stilling som mennesker i denne verden og vårt forhold til omgivelsene. I lys av disse overlegningene vil jeg trekke noen store linjer for dialog og handling, som gjelder så vel den enkelte av oss som internasjonal politikk. Og da jeg er overbevist om at forandring ikke er mulig uten motivasjon og opplæring, vil jeg så foreslå noen råd for menneskelig modning hentet fra den store skatten av kristen, åndelig erfaring." (Pave Frans, LS15)

Kjøp her

Katolsk almankk 2016

Nå har den katolske almanakken for 2016 kommet.

Bestill den nå for å ha den i god tid til det nye året!

Inneholder ukesoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2015 til ut året 2016. I adresseseksjonen finner du kontaktinformasjon til Den katolske kirke i Norges ulike enheter: bispedømmer, bispedømmekontorer, menigheter, ordenshus osv. Almanakken inneholder også et lite utvalg klassiske bønner.

Kjøp her

SEGL 2014 Årets segl er i salg

 

 

2015-utgaven av SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn foreligger nå! Denne gang er hovedtema døden og håpet. Vi markerer også at det er 500 år siden den hellige Teresa av Avilas fødsel, samt presenterer en inngående drøfting av den betydning kirkekritikk bør ha i et sunt og robust kirkelig fellesskap.

Blant årets skribenter finner du Gunnar Danbolt, Tordis Ørjasæter, Olav Egil Aune, Håkon Bleken, Henrik von Achen, Erling Rimehaug og Anne Bente Hadland.

Kjøp her!

..........................................................................

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme