Forfulgt - den globale krigen mot kristne

Nyhet fra St.Olav forlag!

En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne.

Fra Irak og Egypt til Sudan og Nigeria, fra Indonesia til det indiske subkontinent, er kristne i det tidlige 21. århundre verdens mest forfulgte religiøse gruppe. Ifølge den sekulære International Society for Human Rights er åtti prosent av alle brudd på religionsfriheten i verden i dag rettet mot kristne. I praksis er vi i vår tid vitne til fremveksten av en ny generasjon martyrer. Underliggende denne globale krigen mot kristne er den demografiske virkelighet at mer enn to tredjedeler av verdens 2,3 milliarder kristne nå bor utenfor Vesten, ofte som et beleiret mindretall blant en fiendtlig majoritet – enten det er islamsk fundamentalisme i Midtøsten og deler av Afrika og Asia, hinuradikalisme i India eller statlig pålagt ateisme i Kina og Nord-Korea. I Europa og Nord-Amerika møter kristne politiske og juridiske utfordringer som truer religionsfriheten.

Allen avslører de store truslene og beskriver innsiktsfullt hva som gjøres og bør gjøres for å stanse grusomhetene.

Kjøp her!

Tidebønn IV (lesninger III)

Lesningshefte nr. 3

Dette bindet omfatter 14.-20. uke i det alminnelige kirkeåret.

3. juli - 25. august i kalenderåret.

Nye tillegg i helgenkalenderen.

Bindet er produsert i grønt kunstskinn, med to lesebånd.

453 s. innb.

Kjøp her!

Å finne Gud i alle ting, Ignatiansk veiledning

Ignatius av Loyola (1491-1556) grunnla jesuittordenen og er opphavsmannen til ignatiansk spiritualitet, en praktisk åndelighet som handler om hvordan et menneske kan finne Gud i alt i livet. Den amerikanske jesuittpresten og kulturredaktøren James Martin forklarer og kommenterer Ignatius’ lære for moderne mennesker og viser oss hvordan vi kan finne Gud på overraskende steder. Med sin levende og humoristiske penn leder p. Martin oss inn på den ignatianske vei – et liv hvor Gud er med i alle øyeblikk og påvirker hverdagens beslutninger, holdninger, planer og reaksjoner. Pater Martins praktiske og åndelige guide er full av brukervennlige eksempler, morsomme historier og anekdoter fra både jesuitthelgeners og vanlige menneskers liv. Boken har stått på New YorkTimes’ bestselgerliste.

James Martin SJ er prest i jesuittordenen, kulturredaktør for magasinet America og har forfattet en mengde bestselgende bøker. Han er i tillegg en mye brukt mediekommentator og en frontfigur i sosiale medier.

Kjøp her!

 

YOUCAT Ungdomsbønnebok

Ny bønnebok for ungdom!

Denne boken er en hjelp til en vei inn i bønnen og vennskapet med Gud. Den rommer gamle og nye bønner for gode og vonde dager og netter. Du finner bønner fra Den hellige skrift, bønner bedt av bønnemennesker gjennom historien og mennesker som lever i dag. Boken består av to deler: Den første delen består av morgen- og kveldsbønner som strekker seg over to uker. Dagene den første uken handler om livet med Gud, den andre uken handler de om Guds liv med oss. Den andre delen er en samling med bønner tilknyttet forskjellige temaer og anledninger.

Kjøp her!

 

 

Guds navn er barmhjertighet

Den katolske kirkens oppgave i verden er ikke å fordømme, men å legge til rette for et møte den inderlige kjærligheten som er Guds barmhjertighet. For at dette skal skje, er vi nødt til å gå ut. Gå ut av kirkene og menighetene, gå ut og oppsøke menneskene der de lever, der de lider, der de håper.

Kjøp her!

Laudato si' - Lovet være du

"I første omgang vil jeg gi et kort overblikk over visse aspekter ved den økologiske krisen med det formål å dra nytte av de beste resultatene fra vitenskapelig forskning i dag, la oss bli dypt berørt av dem og legge et konkret fundament for den etiske og åndelige veien videre. Fra dette perspektivet vil jeg henvise til jødisk-kristen tradisjon for dermed å sette vårt engasjement for miljøet inn i en større sammenheng. Så vil jeg forsøke å finne røttene til dagens situasjon slik at vi ikke bare betrakter symptomene, men også de dypereliggende årsakene. På denne måten kan vi foreslå en økologi som i sine ulike dimensjoner både respekterer vår unike stilling som mennesker i denne verden og vårt forhold til omgivelsene. I lys av disse overlegningene vil jeg trekke noen store linjer for dialog og handling, som gjelder så vel den enkelte av oss som internasjonal politikk. Og da jeg er overbevist om at forandring ikke er mulig uten motivasjon og opplæring, vil jeg så foreslå noen råd for menneskelig modning hentet fra den store skatten av kristen, åndelig erfaring." (Pave Frans, LS15)

Kjøp her!

 

Katolsk almanakk 2016

Nå på tilbud: før kr 149, nå kr 40

Inneholder ukesoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2015 til ut året 2016. I adresseseksjonen finner du kontaktinformasjon til Den katolske kirke i Norges ulike enheter: bispedømmer, bispedømmekontorer, menigheter, ordenshus osv. Almanakken inneholder også et lite utvalg klassiske bønner.

Kjøp her!

SEGL 2014 Årets segl er i salg

 

 

2015-utgaven av SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn foreligger nå! Denne gang er hovedtema døden og håpet. Vi markerer også at det er 500 år siden den hellige Teresa av Avilas fødsel, samt presenterer en inngående drøfting av den betydning kirkekritikk bør ha i et sunt og robust kirkelig fellesskap.

Blant årets skribenter finner du Gunnar Danbolt, Tordis Ørjasæter, Olav Egil Aune, Håkon Bleken, Henrik von Achen, Erling Rimehaug og Anne Bente Hadland.

Kjøp her!

..........................................................................

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme