Nyhet! Hefte om den stille uke og påske

Stille uke

 

Et nydelig påskehefte for sjelen, tanken og hjertet.

Tittelen Stille uke henspeiler på uken før påske, den mest fortettede og dramatiske perioden i kirkeåret. I løpet av denne uken følger vi Kristus gjennom inntoget i Jerusalem på palmesøndag, innstiftelsen av nattverden på skjærtorsdag, korsfestelsen på langfredag og oppstandelsen på påskedag.

Stille uke utfolder påsken seg gjennom tekster og bilder. Arne Berggren skriver om å skrive, Siri Økland forteller om å dø, Karsten Isachsen om tre kors. Vi møter bibeltekstene og Giottos bilder til dem, dikt, noveller, prekener og meditative tekster.

«Påsken er hele livet på én uke,» skrev Karsten Isachsen. På veien til korset opplever Jesus og menneskene rundt ham hele spekteret av eksistensielle erfaringer. Død og liv, mørke og lys, svik og kjærlighet. Påsken berører det dypeste i oss. I påskeheftet Stille uke åpnes døra mellom den første påske og våre liv. Påsken tas inn i lyset, ved hjelp av litterære tekster, bilder, fotografier, sakprosa og meditative tekster fra velkjente såvel som nye stemmer. Alle forholder de seg til påske og påskefeiring – helt fritt for kyllinger og kryssord.

80 sider, gjennomillustrert, heftet.

Kjøp her!

 

 

Hellighetens år og relikvievalfart - den hellige Thérèse av Lisieux

I anledning Hellighetens år, og at relikviene etter den hellige Thérèse av Lisieux og hennes helligkårede foreldre bringes også hit til Norge, minner vi om at vi har et godt utvalg av bøker om og av den hellige Thérèse. Vi minner også om at vi har medaljonger og plakater med den hellige Thérèse til salgs her i bokhandelen

Fra vårt eget St. Olav forlag har vi følgende titler som kan kjøpes i nettbokhandelen:

 

En sjels historie. Kjøp her!

Legg alt i Herrens hånd - tredve dager med Thérèse av Lisieux. Kjøp her!

Med kjærlighet alene - Daglige lesninger med Sta. Thérèse av Lisieux.

Kjøp her!

 

St. Olav katolske bokhandel får ny nettbokhandel!

I løpet av våren 2018 kommer vi til å jobbe intenst med å få på plass en ny og oppdatert nettbokhandel.

Inntil den nye nettbokhandelen er på plass, vil man kunne bestille varer som vanlig. Man vil imidlertid kunne oppleve at lagerbeholdningen på enkelte varer ikke er oppdatert, noe som skyldes at bokhandelen også får nytt kassasystem. I så fall tar vi naturligvis kontakt med deg.

Vi ber om forståelse for ulempene dette kan medføre.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på tlf. 23 21 95 55, eller på e-post: bokhandel@katolsk.no.

 

Våre åpningstider etter nyttår

Tirsdag - fredag:  10.00 - 17.00 

Lørdag: 11.00 - 15.00

Vi holder åpent etter høymessen søndag fra 12.30 til 14.00

MERK: STENGT MANDAG.

Velkommen til både gamle og nye kunder!

 

Vi går i messen! En klaffebok

Vi går i messen! En klaffebok

Denne morsomme klaffeboken fra St. Olav forlag kan hjelpe små barn til å følge bedre med på hva som skjer i messen. Med sine fargerike illustrasjoner og et enkelt språk hjelper den også voksne til å forklare messen for de aller minste.

23 sider, innbundet.

Kjøp her!

Ignatius av Loyola: Pilegrimens beretning og Åndelige øvelser

Ignatius-av-Loyola-Pilegrimens-beretning-Åndelige-øvelser

Nå foreligger Ignatius av Loyolas berømte Åndelige øvelser for første gang i norsk språkdrakt, samt hans selvbiografi i ny oversettelse.

Ignatius av Loyola (1491-1556) er grunnleggeren av Jesuittordenen og opphavet til såkalt Ignatiansk spiritualitet.

I Pilegrimens beretning forteller Ignatius om sin forvandling fra et liv som forgjengelig adelsmann og soldat til et liv der alt dreide seg om å etterligne Kristus. Mange av situasjonene som oppstår tegner et bilde av datidens samfunn, tankesett og levevilkår. Boka er derfor interessant både i et historisk perspektiv og som inspirasjon for alle som er interessert i klassisk spiritualitet.

Åndelige øvelser er en klassiker som er skrevet for dem som skal veilede andre i det åndelige livet. Den brukes først og fremst under en ignatiansk 30 dagers retrett og er ikke ment som en generell veiledning til bønn. Teksten gir imidlertid et unikt innblikk i hvordan Ignatius av Loyola veiledet andre til å bli Kristi etterfølgere.

Dette er en bok i serien St. Olav klassikere.

246 sider, innbundet.

Kjøp her!

 

Katolsk almanakk for 2018 er kommet

Inneholder ukeoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgisk farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2017 og ut året 2018. I adresseseksjonen finner du kontaktinformasjon til Den katolske kirke i Norges forskjellige enheter; bispedømmer, bispedømmekontorer, menigheter, ordenshus osv. Almanakken inneholder også et lite utvalg klassiske bønner.

Kjøp her!

Det indre lyset: meditasjon som bønn

Det indre lyset

Enda en rykende fersk kvalitetsutgivelse fra St. Olav forlag har kommet til salgs her i bokhandelen: benediktinermunken og forfatteren Laurence Freemans Det indre lyset.

Boken er en samling av Freemans foredrag om kristen meditasjon, og er full av praktiske råd og åndelige innsikter. Forfatteren viser hvordan opplevelsen av Kristi nærvær gjennom meditativ bønn kan gi form og hensikt til alt vi gjør og er: våre handlinger, følelser, frykt, lengsler, feil og drømmer. Poenget med denne bønnen er å tillate Guds nærvær å bli ikke bare én virkelighet, men selve virkeligheten i våre liv.

Boken er utgitt i samarbeid med The World Community for Christian Meditation (WCCM) i Norge.

150 sider, heftet.

Kjøp her!

 

SEGL 2017

SEGL2017

Årets SEGL har nettopp kommet fra forlaget, til salgs her hos oss. Hovedtemaet denne gangen er "Sant menneske", i tillegg til at den katolske forfatteren og trappistmunken Thomas Merton løftes frem. Under temadelene Kunst og kultur, Samfunn, Teologi og spiritualitet, Historie, Fra akademia samt litteraturanmeldelser, finnes et vell av interessante artikler. I anledning reformasjonsmarkeringen er flere artikler viet dette temaet.

Redaktører for årets tidsskrift er Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg. 379 sider, heftet.

Vi minner om den offisielle lanseringen av SEGL søndag 19. november kl. 14.00 i Mariagården. Følg med på www.katolsk.no for oppdatert informasjon om lanseringen.

Kjøp her!

Frans av Assisis skrifter

Frans av Assisis skrifter utkom første gang i 1982. Til savn for mange har boken i en årrekke vært utsolgt fra forlaget og dermed ikke å få kjøpt i bokhandelen. Høsten 2017 foreligger imidlertid skriftene i en ny, lettere tilgjengelig utgave i moderne design.

I boken finner vi Frans’ ordensregler i flere utgaver, brev og formaninger til en rekke personer, bønner og lovprisninger. Denne skriftsamlingen fra ordensgrunnleggeren, mystikeren og tiggermunken fra Assisi er rammet inn av en nyskrevet innføring i fransiskansk spiritualitet ved fransiskanerpater Hallvard Thomas Hole.

Boken er en del av serien St. Olav klassikere.

Kjøp her!

Maria i Bibelen og i vårt liv

Det er blant mange kristne i dag en utbredt oppfatning av at Bibelen taler svært sparsomt om Maria. Dette stemmer ikke, forklarer p. Wilfrid Stinissen. Skriften tvert imot både begynner og slutter med Maria: Allerede på en av de første sidene taler Bibelen om "mor til alt som lever" (1 Mos 3,20), og den slutter med skildringen av kvinnen som seirer over dragen (Åp 12,9). 

Denne nyutgivelsen høsten 2017 er en revidert og oppdatert oversettelse av St. Olav forlags utgave av 1983. Blant annet er alle bibelsitater oppdatert til Bibelselskapets versjon av 2011.

Kjøp her!

 

Innføring i Kristendommen

Rykende ferskt opplag av en av de store klassikerne.

I 1968 utga Joseph Ratzinger, senere pave Benedikt XVI, Innføring i kristendommen, en bok som står som en klassiker på sitt område. Boken behandler de grunnleggende trekk ved den kristne tro med utgangspunkt i Den Apostoliske trosbekjennelse.Ratzinger ser den kristne tro som en kilde og veileder for den som søker å bli et sant menneske.

Kjøp her!

Karmels regel

Rykende fersk publikasjon fra St. Olav forlag: Karmels regel, oversatt til norsk av Karmelittklosteret "Totus Tuus" i Tromsø.


I forordet skriver kardinal Anders Arborelius OCD: "Hva er så Karmelittordenens store oppdrag i Kirken? Hva er det denne ordenen kan gjøre for at Kirkens oppdrag skal bli tydelig? Regelen uttrykker ganske enkelt det som er Karmels eksistensberettigelse i Kirken: kallet til den stadige, uopphørlige bønnen. Naturligvis er ikke dette noe som bare berører karmelittene. Det ligger i selve Evangeliets kjerne, at den som har møtt Herren og er tatt i besittelse av ham er innbudt til en stadig, fortrøstningsfull kjærlighetsrelasjon, altså til bønn."

Kjøp her!

 

Frans blant ulvene - Fra innsiden av en revolusjon

Helt siden en smilende argentiner fra fattige kår i Buenos Aires trådte inn på verdensscenen og hilste pressends blitzlys og de ventene folkemassene på Petersplassen "buena sera", har interessen for pave Frans vært voksende. Han er nå leder for Den katolske kirke, verdens størsre trossamfunn med 1,2 milliarder medlemmer. 

Kjøp her!

YOUCAT konfirmant

NYHET

Nå er den her!

Denne boken er en guide på veien frem mot mottagelse av konfirmasjonens sakrament.

Her finner du et godt treningsprogram og mange tips for et spennende liv med Gud, men først og fremst peker guiden på to veldig viktige bøker: BIBELEN og YOUCAT.

Kjøp her!

Facebook

Instagram