Til hovedmeny Til innhold
Kalt til fellesskap
Joseph kardinal Ratzinger

Kalt til fellesskap

Varenummer: NB20200
Kr 268,- Kr 268,-
Kjøp

Kardinal Joseph Ratzinger, senere pave Benedikt XVI, foretar i Kalt til fellesskap - å forstå kirken i dag en analyse av Kirkens opprinnelse og vesen og dens viktigste embeter: petersembetet og bispeembetet. Han omtaler også prestetjenesten og menigheten og gir en oversikt over Kirken som communio, fellesskap. Her trekker han inn de sentrale tekster i Det nye testamente og viktige deler av den kristne tradisjon. Ratzinger påpeker at når Kirken skal fornyes og forbedres, må man først forstå hvordan den er bygget opp. Hva er Guds verk, og hva er menneskers verk - og hvordan lar disse to elementer seg forene? "Når man i dag diskuterer Kirkens stilling, kommer spørsmålet om hvordan den kan gjøres annerledes og bedre, ofte frem i diskusjonen. Men den som vil gjøre et instrument og i enda høyere grad den som ønsker å helbrede en organisme, må først finne ut hvordan instrumentet er konsturert eller hvordan organismen er oppbygd innenfra. Hvis handlingen ikke skal bli utført i blinde og dermed virke ødeleggende, må vi først finne ut hvordan Kirken er. Også i dag må viljen til handling først innebære at man tålmodig spør: Hva er Kirken, hvor kommer den fra, og hva er dens bestemmelse? Også i dag kan den kirkelige etos først bli riktig ved at den lar seg opplyse og lede av troens logos."(Fra forordet, av Joseph kardinal Ratzinger). Innbundet, 127 sider.