Til hovedmeny Til innhold
Troen søker å forstå
Torvild Oftestad

Troen søker å forstå

Varenummer: 13297
Kr 100,- Kr 100,-
Kjøp

Lærebok for forberedelse av kandidater til Fermingens sakrament, første år

Troen søker å forstå - om Credo er en utgivelse fra Det kateketiske senter utarbeidet for katekesen i forberedelsen til mottagelse av Fermingens sakrament.
Da fermingsforberedelsene skal gå over to år, vil denne læreboken i normaltilfeller høre hjemme i det som tilsvarer 9.trinn på ungdomstrinnet i den norske skolen, altså fermingskatekesens første år. Menigheter som er gitt dispensasjon fra dette, må finne plass for katekese i emnene som behandles i denne boken på tidligere trinn.  Temaet for denne læreboken er Kirkens Credo, vår trosbekjennelse. 
Gjennom lesestykker, spørsmål, oppgaver og en viss utenatlæring, skal ungdommene føres videre i en fordypning av kunnskap om Den katolske tro og forstå seg selv og sitt liv i lys av denne tro. 

Heftet, 87 sider.